Logo-WhatsApp-Buurtpreventie

Preventieapp Weerter Boulevard

Door de aanmelding met uw gegevens stemt u in met het verspreiden van door uw gestuurde berichten en het ontvangen van WhatsApp berichten conform de huisregels van de (buurt)preventieapp Weerter Boulevard.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik in het kader en binnen de regels van de buurtpreventieapp van de Weerter Boulevard.

Het e-mailadres waarmee u zich aanmeldt, wordt door de beheerder in een register geplaatst uitsluitend ten behoeve berichtgeving in het kader van het gebruik van de buurtpreventieapp Weerter Boulevard.

Op uw verzoek of na het handelen in strijd met de afspraken, ondanks eerdere interventie van de beheerder, worden uw gegevens uit het register verwijderd.

Inzage in het register is er alleen voor de beheerder van de WhatsApp-groep.

Aanmeldformulier